The Magic Of Maastricht (Blu-Ray)

產品編號
5790043
歌手
André Rieu
發佈日期
2017年11月23日
唱片種類
Blu-Ray
暫無存貨
產品編號
5790043
HK$176.00

「海外訂購」 產品 - 需時4 - 6週

 • 這件產品屬於「海外訂購」的產品,即代表我們暫時沒有存貨,需要從海外直接訂購。「海外訂購」產品一般需時4至6週的時間,我們會於收到確切船期資訊後通知客戶。如果於訂購後4星期後仍未收到相關產品,客戶將可以申請全額退款。訂購的等候時間可能因應船期延誤或生產批次問題等不能預測之原因而延遲。
 • 如果你的訂單中同時含有可即時寄出之產品及「海外訂購」的產品,我們會待「海外訂購」的產品抵達物流中心後才一併寄出訂單,敬請留意。

所有產品圖片謹供參考,實際產品可能因為地區或產品本身之版本分別而存在差異。除非於產品頁有特別注明,否則環球唱片(香港)並不保証銷售之產品為限量版或編號版本。如有任何查詢,歡迎電郵至:HK_UShop@umusic.com

歌單
 1. DISC 1
  單曲 歌名 歌手
  1 Seventy Six Trombones André Rieu
  2 Blaze Away André Rieu
  3 Tales From The Vienna Woods André Rieu
  4 The Third Man André Rieu
  5 Cielito Lindo André Rieu
  6 O Sole Mio André Rieu
  7 Hava Nagila (Let Us Be Happy) André Rieu
  8 Plaisir d'amour André Rieu
  9 Shanghai Tan / Bund in Shanghai André Rieu
  10 Halleluja André Rieu
  11 Ballade pour Adeline André Rieu
  12 Think Of Me André Rieu
  13 Csárdásfürstin Medley André Rieu
  14 Highland Cathedral André Rieu
  15 Ah, fors'è lui che l'anima (from 'La Traviata') André Rieu
  16 The Beautiful Blue Danube André Rieu
  17 Oh Fortuna André Rieu
  18 Radetzkymarch André Rieu
  19 Strauß & Co. André Rieu
  20 Libiamo (from 'La Traviata') André Rieu
  21 Tutti Frutti André Rieu
  22 Can't help falling in love André Rieu
  23 Knight Rider Theme André Rieu
  24 Looking For Freedom André Rieu
  25 Love Me Tender André Rieu
  26 Paloma Blanca André Rieu
  27 Maastricht Anthem André Rieu
  28 Maastricht, City Of Jolly Singers André Rieu
  29 Adieu, Little Captain Of My Heart André Rieu
  30 Marina André Rieu